Ornелав

Ornелав

Откако желадите се користеле за храна, луѓе и животни; лебот се правеше и со брашно од желади. Овие плодови, сепак, го земаат своето значење од дрвото на кое растат; дабот за многу народи беше космичко дрво, кое претставуваше унија на божествениот свет со земниот свет; нејзиниот плод е симбол на присуството на божеството, симбол на животот и вечноста.

Подарокот од желади, вистински или во скапоцен материјал, е симбол на среќа и плодност.